Våra vänner &
uppdragsgivare

Hjärnberikade vänner
och samarbetspartners

Vi är ingenting utan vårt nätverk av begåvade företag, människor och vänner. De hjälper oss att forma vetenskap till verktyg och vi jobbar aktivt med att berika varandra. Vi har samlat experter inom varje område som krävs för att bygga en hjärnsmart infrastruktur och hjärnhälsans framtid – tillsammans är vi starka.

#vänner #together #tillsammans

Samarbetspartners: Neuroforum, Akademiska Hus, Kattegattsgymnasiet, Västsvenska Handelskammaren, Uplight, Kaka Arkitekter, Delour, Peter Lippman, Skårs Gård, Kungsbacka kommun, Halmstad kommun, Skanska, Skolverket – Hälsofrämjande skolutveckling, Södra, Vinnova, Active S, Kinnarps, Höijer Möbler, med flera.

Hjärnberikad har i många år samarbetat med Neuroforum. Här får vi vetenskapligt stöd i våra hjärnberikade projekt och en genomlysning av vårt material. Neuroforum är ett tvärvetenskapligt nätverk mellan forskare, lärare, ingenjörer, beteendevetare och studenter som vill tillämpa framstegen inom modern hjärnforskning de senaste årtiondena. Vi arbetar tillsammans för att främja forskning inom neurovetenskapen men också med att samla, strukturera och sprida kunskaper inom tillämpad neurovetenskap. Forumet har ca 250 medlemmar och bildades från start av ledande professorer, forskare och lärare på Göteborgs Universitet, Chalmers och Sahlgrenska akademin (Per-Olof Nilsson, Aadu Ott, Bengt Johansson, Rolf Ekman och Carl-Gerhard Gottfries). Här läser du mer om Neuroforum.

Hjärnberikad är stolt över sitt samarbete med Kinnarps och det fina konceptet Next Education. Där får vi gemensamt skapa och dela vårt intresse för att bygga de absolut mest genomtänkta lärmiljöerna både nu och i framtiden. Vi vill med detta ge elever och pedagoger de allra bästa förutsättningar för lärande och god hälsa. Hjärnberikad bidrar i detta samarbete med sin kunskap och ger utbildningar och inspiration till både skolor, organisationer och arbetsplatser. Vi jobbar gärna i tidiga skeden av byggprocessen då det är viktigt att lägga grund för dessa värden tidigt.

0