Våra vänner &
uppdragsgivare

Hjärnberikade vänner
och samarbetspartners

Vi är ingenting utan vårt nätverk av begåvade företag, människor och vänner. De hjälper oss att forma vetenskap till verktyg och vi jobbar aktivt med att berika varandra. Vi har samlat experter inom varje område som krävs för att bygga en hjärnsmart infrastruktur och hjärnhälsans framtid – tillsammans är vi starka.

#vänner #together #tillsammans

Samarbetspartners: Neuroforum, Akademiska Hus, Kattegattsgymnasiet, Västsvenska Handelskammaren, Uplight, Kaka Arkitekter, Delour, Peter Lippman, Skårs Gård, Kungsbacka kommun, Halmstad kommun, Skanska, Skolverket – Hälsofrämjande skolutveckling, Södra, Vinnova, Active S, Kinnarps, Höijer Möbler, med flera.

Hjärnberikad har i många år samarbetat med Neuroforum. Här får vi vetenskapligt stöd i våra hjärnberikade projekt och en genomlysning av vårt material. Neuroforum är ett tvärvetenskapligt nätverk mellan forskare, lärare, ingenjörer, beteendevetare och studenter som vill tillämpa framstegen inom modern hjärnforskning de senaste årtiondena. Vi arbetar tillsammans för att främja forskning inom neurovetenskapen men också med att samla, strukturera och sprida kunskaper inom tillämpad neurovetenskap. Forumet har ca 250 medlemmar och bildades från start av ledande professorer, forskare och lärare på Göteborgs Universitet, Chalmers och Sahlgrenska akademin (Per-Olof Nilsson, Aadu Ott, Bengt Johansson, Rolf Ekman och Carl-Gerhard Gottfries). Här läser du mer om Neuroforum.

0