Hjärnberikad i Europa

Hjärnberikad är just nu med och berikar ett spännande europeiskt URBACT-nätverk där städer arbetar tillsammans för att utveckla framtidens utbildningar. Det är genom Halmstad kommun som vi jobbar med nätverket On Board som förutom Halmstad består av fem kommuner från Spanien, Portugal, Frankrike, Estland och Polen. Det övergripande syftet med URBACT-nätverket On Board är att […]

0