Hjärnberikad i media

Svenska Yle intervjuade Hjärnberikad kring en ny undersökning om mobiltelefoner, mail och den stress som kan medfölja känslan av att alltid vara nådd. I undersökningen, som besvarades av drygt 1100 personer, uppgav hela 98 procent att de är tillgängliga per telefon och per textmeddelande och svarar under samma dag – också under semestern. – Konsekvenserna […]

Ett genombrott för ökad motståndskraft mot stress

Stress är ett problem som allt fler känner av i sin vardag. Dessvärre går det inte att stryka stress från schemat, men det går att bygga upp en motståndskraft. Det handlar om att hantera stress på rätt sätt och inse att det finns flera olika sorter. När du får kontroll över vilken typ av stress du upplever faller bitarna på plats.

0