Hjärnberikad i Europa

Hjärnberikad är just nu med och berikar ett spännande europeiskt URBACT-nätverk där städer arbetar tillsammans för att utveckla framtidens utbildningar. Det är genom Halmstad kommun som vi jobbar med nätverket On Board som förutom Halmstad består av fem kommuner från Spanien, Portugal, Frankrike, Estland och Polen. Det övergripande syftet med URBACT-nätverket On Board är att […]

Härlig konferens i Halmstad

Idag är Hjärnberikad på plats och visar upp kunskapsstaden Halmstad på Kulturhuset Najaden inför runt 200 inbjudna gäster från vår svenska skolvärld. I Halmstad arbetar man hjärnsmart från förskolan till gymnasiet. Tillsammans med Hjärnberikad jobbar man här nära hjärnforskare, skolledare, lärare, elever och elevhälsan för att nå en hälsofrämjande skola. Från scenen fick vi höra […]

0