Samarbeta

Att samarbeta är fantastiskt!

Tänk att människan är det mest sociala art vi känner till idag. Hårt programmerade att samarbeta, att bygga nätverk och att hjälpas
åt. Det är en superkraft!

Vi kan som enda art samarbeta utanför familjen/flocken om en osäker framtid. Vi kan sätta upp en gemensam social kontext att verka i och arbeta mot gemensamma mål. Det är en otrolig förmåga om man ägnar det lite eftertanke.

Varför upplever vi det då ibland svårt att få till goda samarbeten? Varför krockar vi, skaver och tävlar vi mot varandra inom gruppen?

Ja, på dessa frågor finns ju inget enkelt svar. Det enklaste är att säga att vår hjärna också är hårt programmerad att upptäcka hot, mot vår tillhörighet till gruppen. Och att vi därav ibland missförstår, misstolkar och faktiskt försöker att slå ner andra för att själv få en bättre position.

Men denna förklaring hjälper ju sällan för att förstå och kunna bygga goda relationer och samarbeten. Då behövs djupare kunskaper om hur vi kan stärka våra förmågor som empati, kommunikation och att aktivt lyssna och lära. Det är viktigt att få träna dessa förmågor även i vuxen ålder.

Hjärnberikad är genom sina erfarenheter som pedagoger bra på att arbeta med grupputveckling. Med humor, värme och goda kunskaper i området kan vi tillsammans med gruppen stärka samarbete, hantera konflikter och utveckla en gemensam värdegrund.

Förädla din grupps superkrafter med rätt verktyg!

Våra Kurser

Utbildning - Heldag

Vi jobbar med goda vanor i praktiken under en hel dag. Syftet är att du ska få bättre förståelse för hur din vardag påverkar hjärnans utveckling. Och vilka faktorer som skapar framgång i hjärnhälsa.

Målet är att du som deltagare får med dig nya redskap som du kan använda dig av, redan dagen efter. Redskap som går utmärkt att applicera både i ditt arbetsliv men också i privatlivet. Det kommer att leda till ökad arbetsfokus och bättre balans under dagen.

Du vet väl att varje hjärna är unik och skapas i de sammanhang den befinner sig i, varje dag! Så det är upp till dig att göra en bra dag. En heldag ger dig god kunskap och flera verktyg för att iscensätta en bra dag med god hjärnhälsa.

Har du några
frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Utbildning - Halvdag

Vi varvar praktik, teori och inspiration för att öka medvetandet om hjärnhälsa och goda vanor under en halv dag.

Du kommer att ta med dig kunskapen om hur du kan använda det som verktyg i arbetslivet och privatlivet. Det kommer ge dig ett sätt att skapa bättre balans och förståelse för hjärnans behov.

Ett startskott för att du ska ta din hjärnhälsa till nästa nivå och bli kompis med din hjärna. En halvdag ger dig en god inblick på hur du kan jobba bättre med din hjärna.

Har du några
frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

SEMINARIESERIE

För att jobba långsiktigt är den här seminarieserien en bra och bred grund. Vi pratar kunskap och metoder för att implementera livslångt lärande med fokus på hjärnhälsa i organisationer.

Det kommer vara en workshop där ni delas in i olika arbetsgrupper. Här kommer vi ge er inspiration för att ni sedan ska jobba med att utveckla strategier som är anpassade efter er kontext.

Målet är att få ett bra redskap för att ni ska uppnå en hälsosam organisation.

Har du några
frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Föreläsningar

”Låt din hjärna blomma” – 1-1,5 timme eller skräddarsydd efter önskemål.

Här erbjuder vi dig en glad och inspirerande föreläsning om människans potential och hjärna. Den kommer ge dig nya energikickar och aha-upplevelser.
 
Hjärnan har runt 100 miljarder nervceller som formar våra tankar, känslor och minnen. Här jobba vi med hjärnforskning i enkel och begriplig praktik. Våra ”10 goda vanor” kommer bli en rak motorväg, för dig, till mental friskvård. Det kommer bli en rolig dag med många skratt, för vi vet att en skrattande hjärna är en mer samarbetsvillig hjärna.
Nya tankar väcks med insikten om att hjärnan hela tiden är formbar, det bildas nya hjärnceller så länge vi lever. Men den behöver träning och det är det vi ska jobba med – att styra hjärnan rätt. 
 
Efter föreläsningen har du lärt dig hur hjärnan fungerar och vilka förutsättningar den behöver för att utvecklas.
Det blir en rafflande resa till en förbättrad hjärnhälsa. En föreläsning som passar perfekt för en kick-off, projektstart eller ett kompetensutvecklingstillfälle. Den kommer ge dig verktyg till både jobbet och till ditt privatliv.

Har du några
frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Gör en bra dag!

Ta tillbaka makten över din hjärna – vi har smarta tips, raka råd, utbildningar och verktyg för att du ska lyckas göra en grymt bra dag.

Kontakt oss