Projektberikare och processtöd

Vill du berika ett projekt eller en process? Hjärnberikad ger en smart och effektiv genomlysning och uppföljning för just er organisation.

Vi sitter med som experter, stöd, rådgivare, författare och kreativa utmanare. Vi fungerar som chefsstöd, handledare och workshop-ledare.

Vi anlitas till arbetsmiljöinsatser, byggprojekt, verksamhetsutveckling och förändringsprocesser.

Vi berikar din process

Inom Hjärnberikad har vi samlat kunskap och människor som berikar projekt och processer. Vår kunskap om hjärnan har visat sig oerhört värdefull i många sammanhang, inte minst inom fysisk, mental och social arbetsmiljö. 

Vi har hjärnforskare, experter, ledare, författare, idéskapare, digitala designers, skribenter och koordinatorer ombord för att på bästa sätt stötta och driva på utvecklingen utefter varje kunds organisation och aktuella process.

Hjärnberikad ser till att hjärnkunskapen används på bästa sätt och paketerar och skräddarsyr varje insats efter kundens specifika behov. Vi genomför uppdrag som processtöd, och har kompetens inom såväl processledning som dokumentation/kommunikation. Låt oss veta ditt behov så ser vi om vi kan stå till tjänst!

0