Föreningen “Forum Livskunskap” uppmärksammar Hjärnberikad och vårt arbete med hälsofrämjande skolutveckling i Halmstad. I deras senaste nätverksmagasin belyser man arbetet med 10 Goda Vanor och projekt som vi gjort med stöd från Skolverket och tillsammans med bland annat Kattegattgymnasiet och Haverdals byskola.

I magasinet diskuteras hjärnsmartare skolor och “Forum Livskunskap” betonar vikten av att anpassa dagens skolor till den nya kunskap som finns om hjärnan. Här läser vi även om Neuroforum och annat matnyttigt!

Läs gärna reportagen här.

0