Hjärnhälsa

God hälsa börjar i hjärnan!

Din hjärna är ett helt fantastiskt organ. Den är byggd för att ständigt utvecklas, lära sig nya saker och att anpassa sig efter nya situationer.

Den formas och får sin unika struktur från dina erfarenheter, dina tankar och dina känslor. Du kan alltså styra din hjärnas utveckling med att ta kommandot över vad du tänker. Vad behöver din hjärna för att hitta motivation, fokus, meningsfullhet och glädje?

Nu är det bevisat att vi kan bilda nya hjärnceller, hela livet. Dessa hjärnceller, nya som gamla, har i uppgift att koppla ihop sig med varandra och överföra information. Då bildas synapser. I synapserna lagras ditt liv, dina tankar, minnen och dina erfarenheter.

Information mellan hjärncellerna sker med elektricitet och kemi. De kemiska signalsubstanser som transporterar informationen påverkar hur du tänker, känner, upplever och hur du mår. Får du obalans i denna kemi så kan du känna dig deppig, trött, okoncentrerad och få svårt att minnas.

Med kunskap, medvetenhet och bra verktyg kan du påverka din hjärnas kemi och formbarhet. När du vet detta är det bara att träna. Vi behöver regel-bunden träning för att uppnå god hjärnhälsa.

Hjärnberikad har under lång tid utvecklat och implementerat hjärnhälsoverktyg på arbetsplatser, skolor, företag och organi-sationer. Med god vetenskaplig förankring i samarbete med hjärnforskare och andra experter har vi hittat verktyg som fungerar.

Våra Kurser

Utbildning - Heldag

Vi jobbar med goda vanor i praktiken under en hel dag. Syftet är att du ska få bättre förståelse för hur din vardag påverkar hjärnans utveckling. Och vilka faktorer som skapar framgång i hjärnhälsa.

Målet är att du som deltagare får med dig nya redskap som du kan använda dig av, redan dagen efter. Redskap som går utmärkt att applicera både i ditt arbetsliv men också i privatlivet. Det kommer att leda till ökad arbetsfokus och bättre balans under dagen.

Du vet väl att varje hjärna är unik och skapas i de sammanhang den befinner sig i, varje dag! Så det är upp till dig att göra en bra dag. En heldag ger dig god kunskap och flera verktyg för att iscensätta en bra dag med god hjärnhälsa.

Har du några
frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Utbildning - Halvdag

Vi varvar praktik, teori och inspiration för att öka medvetandet om hjärnhälsa och goda vanor under en halv dag.

Du kommer att ta med dig kunskapen om hur du kan använda det som verktyg i arbetslivet och privatlivet. Det kommer ge dig ett sätt att skapa bättre balans och förståelse för hjärnans behov.

Ett startskott för att du ska ta din hjärnhälsa till nästa nivå och bli kompis med din hjärna. En halvdag ger dig en god inblick på hur du kan jobba bättre med din hjärna.

Har du några
frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

SEMINARIESERIE

För att jobba långsiktigt är den här seminarieserien en bra och bred grund. Vi pratar kunskap och metoder för att implementera livslångt lärande med fokus på hjärnhälsa i organisationer.

Det kommer vara en workshop där ni delas in i olika arbetsgrupper. Här kommer vi ge er inspiration för att ni sedan ska jobba med att utveckla strategier som är anpassade efter er kontext.

Målet är att få ett bra redskap för att ni ska uppnå en hälsosam organisation.

Har du några
frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Föreläsningar

”Låt din hjärna blomma” – 1-1,5 timme eller skräddarsydd efter önskemål.

Här erbjuder vi dig en glad och inspirerande föreläsning om människans potential och hjärna. Den kommer ge dig nya energikickar och aha-upplevelser.
 
Hjärnan har runt 100 miljarder nervceller som formar våra tankar, känslor och minnen. Här jobba vi med hjärnforskning i enkel och begriplig praktik. Våra ”10 goda vanor” kommer bli en rak motorväg, för dig, till mental friskvård. Det kommer bli en rolig dag med många skratt, för vi vet att en skrattande hjärna är en mer samarbetsvillig hjärna.
Nya tankar väcks med insikten om att hjärnan hela tiden är formbar, det bildas nya hjärnceller så länge vi lever. Men den behöver träning och det är det vi ska jobba med – att styra hjärnan rätt. 
 
Efter föreläsningen har du lärt dig hur hjärnan fungerar och vilka förutsättningar den behöver för att utvecklas.
Det blir en rafflande resa till en förbättrad hjärnhälsa. En föreläsning som passar perfekt för en kick-off, projektstart eller ett kompetensutvecklingstillfälle. Den kommer ge dig verktyg till både jobbet och till ditt privatliv.

Har du några
frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Gör en bra dag!

Ta tillbaka makten över din hjärna – vi har smarta tips, raka råd, utbildningar och verktyg för att du ska lyckas göra en grymt bra dag.

Kontakt oss