Föreläsning
och utbildning

Vill du berika ditt företag eller personalgrupp? Hjärnberikad erbjuder inspirerande föreläsningar och utbildningar över hela Sverige.

Hjärnberikade
ambassadörer

Här jobbar vi fram “Hjärnberikade ambassadörer” över två dagars utbildning. Deltagarna lär sig att sprida ordet i sin organisation och skapar nyttiga och praktiska ringar på vattnet inom varje företag och skola. Det blir två heldagar med inspiration och fördjupade kunskaper i Tio Goda Vanor och Hjärnhälsa. Vi kommer att arbeta med metoder och verktyg så att ni som ambassadörer får en god grund för att kunna implementera och vidareutveckla detta inom er organisation. Vi börjar med föreläsningen ”Hjärnverkstad: Skapa en bra dag” som är ett starkt verktyg för att bygga en bra dag. Föreläsningen blandas med praktiska övningar som direkt går att implementera i er verksamhet. Detta för att kunna vidareutveckla ett gott arbetsklimat där hjärnan trivs och blommar. Under dagen kommer vi även att fördjupa oss i vårt material så att ni känner er trygga i att använda detta med era kollegor/elever. Andra dagen ger vi föreläsning om att bygga Hjärnberikade Lärmiljöer – ”Möblera om inside and out”. Dagen fokuserar på de yttre faktorerna där ni som ambassadörer får utbildning och checklistor i hur man kan hjärnsäkra ett hälsofrämjande arbete med fokus på arbetsmiljön.

• Namn: Hjärnberikade ambassadörer

• Tid: 2 dagar, eller skräddarsydd efter önskemål.

0