Hjärnberikad är stolt över sitt samarbete med Kinnarps och det fina konceptet Next Education. Där får vi gemensamt skapa och dela vårt intresse för att bygga de absolut mest genomtänkta lärmiljöerna både nu och i framtiden. Vi vill med detta ge elever och pedagoger de allra bästa förutsättningar för lärande och god hälsa.

Hjärnberikad bidrar i detta samarbete med sin kunskap och ger utbildningar och inspiration till både skolor, organisationer och arbetsplatser. Vi jobbar gärna i tidiga skeden av byggprocessen då det är viktigt att lägga grund för dessa värden tidigt.

Ladda ner broschyren>>

0