Svenska Yle intervjuade Hjärnberikad kring en ny undersökning om mobiltelefoner, mail och den stress som kan medfölja känslan av att alltid vara nådd.

I undersökningen, som besvarades av drygt 1100 personer, uppgav hela 98 procent att de är tillgängliga per telefon och per textmeddelande och svarar under samma dag – också under semestern.

– Konsekvenserna av att inte koppla av under semestern eller under helgen utan alltid gå i en väldigt snabb takt är oerhört allvarsamma, säger Ulrika Ahlqvist från Hjärnberikad.

– Man kan drabbas av väldigt många olika symtom men till slut kan man ju faktiskt gå i väggen eller drabbas av utmattning och det är riktigt allvarligt, förklarar hon vidare.

Vägen tillbaka från utmattning är lång, och ingen ska behöva hamna där, säger Ahlqvist. För att förebygga det är det viktigt att hjärnan får pauser från arbetet. Här gäller det att ta tid för återhämtning och dagdrömmeri.

Du läser hela reportaget här.

0