Studieförbundet Vuxenskolan är ett av Sveriges största studieförbund. SV erbjuder kurser och studiecirklar inom massor av olika ämnen över hela Sverige och är en idéburen folkbildningsorganisation starkt förankrad i demokrati, jämställdhet, humanism och hållbarhet.

Nu skriver man ett reportage om Hjärnberikad i det senaste kursprogrammet. Du läser artikeln här.

Vill du boka en egen föreläsning till din skola, ditt företag eller arbetsgrupp? Läs mer här.

0