Aha skriver om Hjärnberikads arbete kring hur hjärnans förutsättningar kan spela en avgörande betydelse för vår förmåga att lära.

I en intervju med Ulrika Ahlqvist, läs här, diskuteras hur ett klassrum bäst utformas om man ser till hjärnan och hur rummets utformning kan främja en lärandemiljö.

– Som art är vi programmerade att söka efter trygghet. Vi söker oss till platser där vi känner oss lugna. Därför är det bra att utnyttja hörnen i ett rum. Att möblera så att man inte känner sig utpekad, eller utsatt på något sätt. Runda bord där man kan mötas med ögonkontakt är väldigt bra när vi väl är trygga. Det tar en liten stund i en ny miljö innan ens stresspåslag lugnar sig. Så det kan hända att man borde skifta möbleringar efter vilka aktiviteter som ska pågå, säger Ulrika Ahlqvist.

Aha är en plattform för aha-upplevelser inom campusutveckling. Aha är ett initiativ från Akademiska Hus för mer inspiration och fördjupad kunskap om hur man på olika sätta kan utveckla kunskapsmiljöer. Genom nedslag runt om i Sverige och världen vill de bredda perspektivet för hur vi kan skapa hållbara förutsättningar för studenter och forskare i deras vardag.

0