Idag är Hjärnberikad på plats och visar upp kunskapsstaden Halmstad på Kulturhuset Najaden inför runt 200 inbjudna gäster från vår svenska skolvärld.

I Halmstad arbetar man hjärnsmart från förskolan till gymnasiet. Tillsammans med Hjärnberikad jobbar man här nära hjärnforskare, skolledare, lärare, elever och elevhälsan för att nå en hälsofrämjande skola.

Från scenen fick vi höra hur 10 Goda Vanor sprids på bästa vis i skolmiljöerna. Elever och personal från skolorna i Haverdal samt Kattegattgymnasiet gjorde strålande framföranden på scen.

Tack till Halmstad kommun och Skolverket för en lyckad konferens! Tack till alla grymma lärare och elever som engagerat sig! Nu jobbar vi tillsammans vidare för att öka elevernas välmående och studieresultat!

Läs mer här!

0