Hjärnberikad höll i veckan en workshop med Kinnarps och Kaka Arkitekter kring framtidens lärmiljöer.

Tanken är att utifrån våra 10 Goda Vanor skapa en layout för framtidens klassrum som gynnar elever & lärare genom en nytänkt fysisk miljö.

Temat för workshoppen var “Smarta lärmiljöer för hjärnan” och tillsammans hittade vi spännande lösningar med idékläckning utanför boxen. Fortsättning följer!

0