För alla unga

En stor satsning för våra unga.

En ny digital utbildning med fokus på psykisk hälsa ska ge unga kunskap att påverka sitt eget mående.

Allt fler unga uppger att de mår psykiskt dåligt. Statistik från Socialstyrelsen visar på en fördubbling av depressions- och ångestdiagnoser i åldrarna 0-19 år under perioden 2010-2020.

För att öka medvetenheten om vad hjärnan mår bra av har Trygg-Hansa, inom ramen för initiativet Avicii Arena, utvecklat en digital utbildning för högstadieungdomar om psykisk hälsa.

Den första delen av sammanlagt fyra har satts ihop tillsammans med oss på Hjärnberikad och tillsammans med våra hjärnforskare från Göteborgs universitet. Ungdomarna kommer att jobba efter konceptet ”10 goda vanor”.
Gå gärna in på hemsidan www.forallaunga.se. för att ta del av verktyget.

Rent praktiskt handlar de goda vanorna om att tillgodose olika fysiska behov som att äta, sova och träna. Samtidigt behöver hjärnan berikas genom olika utmaningar och att lära sig nya saker. Men det är också viktigt med positivt tänkande och att vara lite mer här och nu.

En välmående hjärna får en bättre kemisk sammansättning och att det i sin tur gör att man blir mer mottaglig för kunskap och får ett bättre minne och mående. Med en stärkt elevhälsa kan också lärarna fokusera mer på sitt kärnuppdrag – undervisningen.

Många skolor hamnar i dag i akuta situationer och det vill vi vända på genom att hjälpa dem arbeta hälsofrämjande redan på ett tidigt stadium.

I utbildningens plattform, som är upplagd som en resa inspirerad från spelvärlden, kommer eleverna att få prova på olika sätt för att hitta just de verktyg som passar dem. Övningarna är både gemensamma i grupp eller klass och individuella. Utbildningen kommer också finnas tillgänglig för vårdnadshavare som ska kunna följa barnet för att få samma kunskap.

Det kommer bli en styrka när skolans personal, elever och vårdnadshavare får ett gemensamt språk. Det blir lättare att jobba med de goda vanorna om man kan göra det i flera sammanhang och med samma utgångspunkt.

Lärarna ska också kunna välja om de vill jobba med ut-bildningen inom mentorstiden eller ett visst ämne. Ut-bildningen vänder sig till högstadieelever, men enligt oss, handlar det inte om ålder. I stället hoppas vi på att den även ska hitta ut till skolpersonal som jobbar med både yngre och äldre ungdomar eller till idrottsföreningar.

Det finns materialet som kan inspiration för att skapa unika undervisningar. Det funkar lika bra på en gymna-sielev som en årskurs 6, det handlar bara om hur diskus-sionerna blir efteråt.

Läs mer om ”10 goda vanor” eller gå direkt och fyll
i din intresseanmälan för den digitala utbildningen.

Besök För alla unga

Våra Kurser

Utbildning - Heldag

Vi jobbar med goda vanor i praktiken under en hel dag. Syftet är att du ska få bättre förståelse för hur din vardag påverkar hjärnans utveckling. Och vilka faktorer som skapar framgång i hjärnhälsa.

Målet är att du som deltagare får med dig nya redskap som du kan använda dig av, redan dagen efter. Redskap som går utmärkt att applicera både i ditt arbetsliv men också i privatlivet. Det kommer att leda till ökad arbetsfokus och bättre balans under dagen.

Du vet väl att varje hjärna är unik och skapas i de sammanhang den befinner sig i, varje dag! Så det är upp till dig att göra en bra dag. En heldag ger dig god kunskap och flera verktyg för att iscensätta en bra dag med god hjärnhälsa.

Har du några
frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Utbildning - Halvdag

Vi varvar praktik, teori och inspiration för att öka medvetandet om hjärnhälsa och goda vanor under en halv dag.

Du kommer att ta med dig kunskapen om hur du kan använda det som verktyg i arbetslivet och privatlivet. Det kommer ge dig ett sätt att skapa bättre balans och förståelse för hjärnans behov.

Ett startskott för att du ska ta din hjärnhälsa till nästa nivå och bli kompis med din hjärna. En halvdag ger dig en god inblick på hur du kan jobba bättre med din hjärna.

Har du några
frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

SEMINARIESERIE

För att jobba långsiktigt är den här seminarieserien en bra och bred grund. Vi pratar kunskap och metoder för att implementera livslångt lärande med fokus på hjärnhälsa i organisationer.

Det kommer vara en workshop där ni delas in i olika arbetsgrupper. Här kommer vi ge er inspiration för att ni sedan ska jobba med att utveckla strategier som är anpassade efter er kontext.

Målet är att få ett bra redskap för att ni ska uppnå en hälsosam organisation.

Har du några
frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Föreläsningar

”Låt din hjärna blomma” – 1-1,5 timme eller skräddarsydd efter önskemål.

Här erbjuder vi dig en glad och inspirerande föreläsning om människans potential och hjärna. Den kommer ge dig nya energikickar och aha-upplevelser.
 
Hjärnan har runt 100 miljarder nervceller som formar våra tankar, känslor och minnen. Här jobba vi med hjärnforskning i enkel och begriplig praktik. Våra ”10 goda vanor” kommer bli en rak motorväg, för dig, till mental friskvård. Det kommer bli en rolig dag med många skratt, för vi vet att en skrattande hjärna är en mer samarbetsvillig hjärna.
Nya tankar väcks med insikten om att hjärnan hela tiden är formbar, det bildas nya hjärnceller så länge vi lever. Men den behöver träning och det är det vi ska jobba med – att styra hjärnan rätt. 
 
Efter föreläsningen har du lärt dig hur hjärnan fungerar och vilka förutsättningar den behöver för att utvecklas.
Det blir en rafflande resa till en förbättrad hjärnhälsa. En föreläsning som passar perfekt för en kick-off, projektstart eller ett kompetensutvecklingstillfälle. Den kommer ge dig verktyg till både jobbet och till ditt privatliv.

Har du några
frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Gör en bra dag!

Ta tillbaka makten över din hjärna – vi har smarta tips, raka råd, utbildningar och verktyg för att du ska lyckas göra en grymt bra dag.

Kontakt oss