Cecilia Hågemark är undervisningsråd på Skolverket. Hon uppskattar arbetet som görs med att sprida livslång hjärnhälsa i skolan genom 10 Goda Vanor.

Vad är hälsofrämjande skolutveckling för dig?

– Att se hela människan och att elevhälsa, lärare och skolledning jobbar tillsammans med den pedagogiska utvecklingen och övrig skolutveckling. Kattegattgymnasiet är ett gott exempel som jobbar med elevhälsa intimt ihop med övrig skolutveckling. De har gjort ett långsiktigt, gediget och systematiskt kvalitetsarbete, säger Cecilia Hågemark.

Halmstad kommun (Haverdal Byskola & Kattegattgymnasiet) och Hjärnberikad AB har varit med i omgång 2 och 3 av Skolverkets projekt kring hälsofrämjande skolutveckling. Därmed har fler skolor fått chansen att arbeta med 10 Goda Vanor. Vad är din bild av projektet i Halmstad?

– Det här är ett gott exempel som väver ihop främjande och förebyggande arbete med pedagogisk utveckling. Allt vilar tydligt på en vetenskaplig grund vilket är väldigt positivt och samtidigt ett krav enligt skollagen. Sedan har eleverna varit extremt delaktiga. Man har lyckats öka medvetenheten hos eleverna om hur ett hälsosamt liv påverkar hjärnans utveckling och deras förmåga till inlärning. Den medvetenheten är viktig, att eleverna spontant har med sig det tankesättet kring hur man ska vara och agera.

Kan man sprida arbetssättet till fler skolor?

– Det tror jag absolut. Det här är ett gott exempel på hur man driver skolutveckling på ett systematisk och framgångsrikt sätt. Man har haft modet att hålla i och hålla ut, det är en generell framgångsfaktor. Sedan är det viktigt att man har nått engagemang på alla nivåer, från elever via lärare till skolledning och huvudman. Det kännetecknar ett gott kvalitetsarbete. Här finns en gemensam uppfattning kring vad man vill åstadkomma.

Vad tycker du om 10 Goda Vanor?

– Med 10 Goda Vanor har man lyckats paketera något vetenskapligt avancerat och svårt i en form som blir begriplig och lättarbetad. Konceptet är enkelt att kommunicera, tilltalande för deltagarna och greppbart på alla nivåer i projekten.

Sammanfattningsvis, vilka framgångsfaktorer ser du med projektet i Halmstad?

– Att man har haft modet att jobba långsiktigt och systematiskt. Att det vilar på en vetenskaplig grund med tydlig koppling till hjärnforskning och att hjärnforskare är med i projektet. Att det ingår en vetenskaplig ledare. Att man har lyckats nå engagemang på alla nivåer i skolans organisation. Det känns som att med stöttning från Skolverket har projektet gett energi i organisationen som har lyckats lyfta hälsofrågorna på ett bra sätt.

Text: Jonas Löfvendahl

Fakta

• Projekt: ”Hälsofrämjande skolutveckling” stöttas av Skolverket och ska synliggöra att hälsoarbete i skolan är en del av en långsiktig skolutvecklingsprocess. I Halmstad jobbar hjärnforskare, skolledare, elevhälsa, lärare och elever tillsammans.

• Deltagande skolor: Haverdal Byskola, en F-5-skola med cirka 160 elever. Kattegattgymnasiet, med cirka 1500 elever.

• Projektledare: Hjärnberikad AB, utbildningsföretag från Kungsbacka som jobbat fram konceptet 10 Goda Vanor tillsammans med Kattegattgymnasiet och hjärnforskare.

• Om 10 Goda Vanor: Konceptet fokuserar på effektiv hjärnhälsa och används i dag i företag och skolor över hela Sverige. 10 goda vanor ger kunskap och verktyg för en vässad vardag. Läs mer här: 10 Goda Vanor.

• Här är en utvärderingsrapport kring vårt arbete med Hälsofrämjande skolutveckling i Halmstad kommun.

0