Framtidens klassrum

Hjärnberikad höll i veckan en workshop med Kinnarps och Kaka Arkitekter kring framtidens lärmiljöer. Tanken är att utifrån våra 10 Goda Vanor skapa en layout för framtidens klassrum som gynnar elever & lärare genom en nytänkt fysisk miljö. Temat för workshoppen var “Smarta lärmiljöer för hjärnan” och tillsammans hittade vi spännande lösningar med idékläckning utanför […]

0